Tilbage

Lidt om mig selv og mine bedrifter.

   Jeg er har boet og arbejdet i Roskilde i 33 år inden jeg købte hus med stor have på Langeland, er gift og har to sønner, der begge bor på Sjælland, den yngste er også gift og han har to sønner.

   Akvarist i mere end et halvt århundrede og har haft så at sige alle typer af de gængse akvariefisk såsom karpefisk, karpelaks. kilifisk, labyrintfisk, maller, gobiér .regnbuefisk , ungefødere og alle typer af cichlider. Opdrættet mange fisk, har en del førstegangsopdræt af forskellige arter. Har deltaget i en del hjemmekonkurrencer og udstillinger flere steder på Sjælland. Desuden alle former for akvarietyper : Selskabsakvarier, biotopakvarie, opdrætsakvarier og specialakvarier. Har i dag over ca. 25 akvarier i gang.

   Medlem i Roskilde Akvarieforening fra 1959, kom hurtig i bestyrelsen, blev formand i en lang periode, og Æresmedlem samme sted fra 1980, i 1968 sammen med to andre medlemmer : Bjarne Breiting og Helmut Görtz fra R.A.F., på en idé af Benny B. Larsen, startet det selskab der i dag hedder Dansk Cichlide Selskab det første år som formand, alm. medlem lige siden. I 2008 blev jeg og Benny B. Larsen udnævnt til Æresmedlemmer i Dansk Ciklide selskab.

   Dommeruddannelse i 1968 og har selv uddannet flere sjællandske akvarister som dommere, har været dommerinstruktør i Dansk Dommersammenslutning. Har været dommer på udstillinger i hele landet, bedømt Danmarksmesterskaber flere gange. Afholdt "dommerkursus" to gange i Sverige.

   Idémand bag og med blandt de tre andre nordiske akvarister: Gunnar Lundin, Carl Erik Eriksson og Finn Morbech ved opstartfasen i 1973 så starten af "Poecilia - selskabet til bevarelse af ungefødere i Norden" i 1974 blev realiseret , navnet er siden blevet ændret til Poecilia Scandinavia ,også her i dette selskab har jeg været medlem lige siden. Poecilia udnævnte mig til Æresmedlem d.12 marts 2005.

   Valgt som sekretær, senere kasserer og sidst som formand i Dansk Akvarie Union første gang i 1970 og siden som formand i to adskilte perioder. Kasserer igen 2007. Udnævnt til Æresmedlem i Dansk Akvarie union 2008.

   

   Sakset fra Ciklidbladet nr. 2 2019 :

   Årets hedersmedlem i Nordic Ciklid Sällskapet 2019

   Till hedersmedlem kan föreningen på beslut av styrelsen kalla person som förtjänstfullt verkat för föreningen eller dess syfte.

   NCS styrelse har i år valt att utse en ny hedersmedlem. Som hedersmedlem får man i allmänhet fritt medlemskap i NCS under en period av tre år. Denna gång anser styrelsen att personens meriter är så pass extraordinära, att styrelsen har valt att hedra personen med fritt medlemskap på livstid.

   Personen har faktiskt varit medlem i föreningen i fantastiska 50 år och följaktligen varit aktiv i hobbyn väldigt länge och är bland annat initiativtagare till att starta Dansk Cichlide Selskap.

   NCS vill därför härmed utse Erik Lind Larsen till hedersmedlem.

   David Rejdemyhr (ordförande för NCS)

   

   Kredsformand for D.A.U.´s Kreds 2 i en periode, hvor kredsen strakte sig fra Helsingør over Kalundborg til Nakskov. Foredragsholder flere gange, i mange akvarieforeninger og klubber, overalt i Norden ,om næsten alle emner indenfor akvariesporten. Har været med som fødselshjælper i oprettelsen af adskillige Akvarieforeninger overalt i Danmark.

   Udvalgt af styrelsen i Svenske Akvaristers Rigs Forbund i 1980 til at modtage "AKVARIET`S OSCAR ".

   Har været med på forskellige tremandshold der blev Danmarksmester , i alt seks gange og på andre danske hold der blev Skandinavisk mester to gange, i aquaquizz .

   I 1991 Headhuntet fra Roskilde til at være med til at starte et offentligt "Aquarium Langeland" , som desværre måtte gå konkurs, senere startet op igen af et kompagniskab med mig som lederen. Tredje gang startet i 1993 af nuværende ejer, med min hjælp de først otte måneder, dette offentlige Aquarium eksisterer ikke mere p.gr.a. svigtende turisme.

   1995 startede Sydfyn Langeland Akvarieforening med mig som formand det første år, derefter som menig medlem. Jeg var med i vort team, der blev Danmarksmester i 2002 og 2004. I maj 2004 overtog jeg kassererposten. Efter revision i februar 2005 afleverede jeg regnskabet og udmeldte mig af foreningen.

   I dag medlem i Roskilde Akvarie forening,( R.A.F. ). Poecilia Scandinavia, Nordisk Cichlid Selskap,( N.C.S. ). Internationalen Gemeinschaft Barben - Salmler - Schmerlen - Weise e.V. ( IG BSSW ).

   Har været på en fantastisk fangst-rejse til Colombia i 1991 sammen med et par kendte danske akvarister Kaj Andersen og F. Ingemann Hansen og Alf Stalsberg fra Norge, Sven Fornbäck fra Sverige. I 1998 sammen med fire svenske akvarister til Uruguay for at samle fisk til Universitet i Stockholm, vi fangede rigeligt til os selv også og havde en rigtig god tur.

   Medlem i Special Klubben For Fodbefjerede Dværge (Sabelpoot), Langelands Fjerkræ og Racedueforening.

   Stor have med havedam til guldfisk og koi-karper, Akvariefisk i baljer udendørs om sommeren, to drivhuse og det meste af en botanisk have, derimellem ca. 40 forskellige fuchsia, en del sukkulenter, bladkaktus ( Epiphyllum og Schlumbergera ) og meget andet. Stenbed og surbundsbede. Dertil en del stueplanter, især pelargonier, hibiscus og dobbelte Flittig Lise.

   I det hele taget er jeg interesseret i alt fra Naturen.